Over ons

P&P SuPPort zet zich op non-profit basis in voor maatschappelijke organisaties die ondersteuning kunnen gebruiken bij bestuurlijke kwesties en bedrijfsvoeringvraagstukken. In ons werkzame leven hebben wij in de publieke sector expertise opgebouwd op diverse terreinen, onze kracht ligt met name op het gebied van bedrijfsvoering, bestuur en juridische zaken.

De inzet en ondersteuning van P&P SuPPort is belangeloos en geldt dan ook uitsluitend maatschappelijke organisaties die op non-profit basis en (vooral) met vrijwilligers werken. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden daarom in rekening gebracht. Het zijn immers juist deze organisaties die zelf vaak niet voldoende expertise in huis (kunnen) hebben en die de middelen missen om de(r)gelijke expertise in te huren. 

Uiteraard zijn de standaarden die wij in onze werkzaamheden hanteren minstens zo hoog als in onze commerciële activiteiten. Dit betekent onder andere (zie eventueel ook: Pafort en Partners ) dat P&P SuPPort u als partner ziet en de werkzaamheden in goed overleg met u uitvoert. Als vanzelfsprekend zijn wij onafhankelijk in onze analyse en oordeelsvorming.

De integriteit en duurzaamheid van uw organisatie en de menselijke verhoudingen daarbinnen vormen voor ons het ijkpunt van onze ondersteuning. Wij baseren ons op feitenonderzoek en op gesprekken binnen uw organisatie. Onze bevindingen leggen wij in een advies aan u voor. Desgewenst kunnen wij als interim-ondersteuner/bestuurder optreden.

Ook voor zaken met een spoedeisend karakter kunt u bij ons terecht. Wij werken snel en kunnen dankzij onze interne afstemming snel leveren.

Voor wat betreft de ondersteuning die u van P&P SuPPort  kunt verwachten, kunt u denken aan financiële en HR-kwesties, organisatievraagstukken, toezicht en strategie en eerste lijn-advies in juridische kwesties.

Team

Mark Klein

PARTNER

Ik ben directeur bedrijfsvoering en bestuurder geweest bij enkele grote faculteiten in het hoger onderwijs, en was daarbij onder andere verantwoordelijk voor financiën, HR, en interne organisatie en voor de ondersteuning van het onderwijs en onderzoek.

Meer

Ik heb een brede juridische achtergrond. Mijn competenties liggen op het vlak van bedrijfsvoeringsvraagstukken en op dat van bestuurlijke en beleidsvragen, in het bijzonder op juridisch gebied. Ik studeerde Sociale Wetenschappen en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

De laatste jaren ben ik ook als vrijwilliger actief. Ik ben voorzitter van een Raad van Toezicht in het basisonderwijs en, in de sportwereld, voorzitter van het dagelijks bestuur van een manege. Daarnaast ben ik op vrijwillige basis adviseur bij een werkvoorzieningschap van enkele gemeenten ten behoeve van een door die gemeenten gezamenlijk in stand gehouden participatiebedrijf.

Kees Pafort

PARTNER

Ik ben interimmanager en organisatieadviseur geweest  bij een aantal universiteiten in Nederland, als bestuurder en directeur bedrijfsvoering op universitair of facultair niveau.

Meer

Zo heb ik het vermogen ontwikkeld om organisaties te doorgronden, bestuurlijke en financiële knelpunten snel te zien en weg te nemen. (Her)Inrichting van organisaties, rekening houdend met mensen die het echte werk doen, is daarvan een wezenlijk onderdeel.  Het oplossen van vraagstukken rond  de verdeling van schaarse middelen zie ik als mijn hobby. Ik studeerde Biologie (Genetica) met Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Ik ben een actief schaker en voorzitter van mijn schaakclub. Als vrijwilliger ben ik lang actief geweest in het bestuur van de alumnivereniging, ik ben voorzitter van een stichting die een internationaal onderzoekcentrum beheert.

 Michiel Angenent 

PARTNER

Ik ben in het hoger onderwijs op universitair niveau werkzaam geweest in verschillende functies (o.a. strategisch beleid, verantwoording en financiën) en op facultair niveau als directeur bedrijfsvoering en bestuurder.

Meer

Ik heb mij ontwikkeld op het gebied van governance, bedrijfsvoering en strategie. Onderwerpen als organisatie en cultuur spreken me sterk aan. Mensen aanzetten tot reflectie vind ik belangrijk . Ik studeerde Wijsbegeerte en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, en Bestuurskunde aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

 

Al vele jaren ben ik actief in het vrijwilligerswerk, o.a. in een stichting vakantiebesteding voor kinderen, waarvan ook als voorzitter. De laatste vijftien jaar ben ik in het basisonderwijs actief als  voorzitter van Raden van Toezicht en lid van een dagelijks bestuur. Ik was voorzitter van een rekenkamer en ben voorzitter van visitatiecommissies bij woningcorporaties. Verder ben ik vicevoorzitter  van een stichting voor een stadspark en voorzitter van mijn zangkoor. En ik dans graag Argentijnse tango.

Privacy

“Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :  P&P SuPPort behandelt alle tijdens onderzoek verkregen informatie vertrouwelijk en deelt deze niet met anderen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Tijdens de opdracht verkregen informatie over personen deelt P&P SuPPort nooit met anderen, ook niet na voltooiing van het onderzoek.”

Algemene Voorwaarden

Voor onze algemene voorwaarden verwijzen we graag naar de algemene voorwaarden van Pafort & Partners. Deze vindt u hier.

P&P SuPPort is een initiatief van Pafort & Partners. Voor meer informatie en het laten uitvoeren van commerciële opdrachten verwijzen wij graag naar de site van Pafort & Partners.