Chat GPT – da’s pas snel, en handig.

June 14, 2024

Chat GPT – da’s pas snel, en handig

In het kader van de voorbereiding van een serie inspirerende interviews met oud-bestuurders van universiteiten over de ontwikkelingen in het Nederlandse Hoger Onderwijs leek het verstandig eens te kijken wat er de afgelopen jaren aan belangwekkende rapporten over dit thema zo is verschenen. Wat ligt dan, in het AI-tijdperk, meer voor de hand dan een beroep te doen op Chat GPT, met de eenvoudige vraag:
“…Kun je ons helpen aan de titels van tenminste 4 (in eerste instantie Nederlandstalige) publicaties die sinds 2015 verschenen zijn over de toekomst van de Nederlandse universiteiten?…”

Chat GPT antwoordt, momentaan:

“…Natuurlijk, hier zijn enkele Nederlandstalige publicaties over de toekomst van Nederlandse universiteiten die sinds 2015 zijn verschenen:

  1. “De toekomst van de Nederlandse universiteiten: uitdagingen en kansen” door [Auteur 1] (jaartal van publicatie)
  2. “Hervorming van het universitaire landschap: Trends en ontwikkelingen voor Nederlandse universiteiten” door [Auteur 2] (jaartal van publicatie)
  3. “Internationalisering van het hoger onderwijs: De rol van Nederlandse universiteiten in een geglobaliseerde wereld” door [Auteur 3] (jaartal van publicatie)
  4. “Governance en leiderschap in het hoger onderwijs: Bouwstenen voor een toekomstbestendige universiteit” door [Auteur 4] (jaartal van publicatie)

Houd er rekening mee dat de exacte titels en auteurs variëren afhankelijk van de beschikbare literatuur…”  Een wat vreemde zin, eigenaardig ook dat auteur en jaar van publicatie ontbreken, maar stuk voor stuk klinkende en relevante rapporten.
Nu is de toekomst van het Nederlands Hoger Onderwijs hét interessegebied van het Rathenau Instituut, welke diepe gedachten zou deze denktank de afgelopen jaren hebben laten doorklinken?

Wij: “…Zijn er ook publicaties van het Rathenau Instituut?..”, met als directe respons een aantal pakkende voorbeeldrapporten.

“…Ja, het Rathenau Instituut publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en studies over diverse aspecten van wetenschap, technologie en innovatie, waaronder ook het hoger onderwijs en universiteiten. Hier zijn enkele mogelijke publicaties van het Rathenau Instituut die relevant kunnen zijn voor de toekomst van Nederlandse universiteiten:

  1. “Wetenschappelijk onderzoek in transitie: Naar een toekomstbestendig universitair systeem” (jaartal van publicatie)
  2. “De rol van universiteiten in de Nederlandse kenniseconomie: Trends en uitdagingen” (jaartal van publicatie)
  3. “Internationalisering van het hoger onderwijs: Beleidsaanbevelingen voor Nederlandse universiteiten” (jaartal van publicatie)

Dit zijn slechts voorbeelden en de daadwerkelijke publicaties kunnen verschillen afhankelijk van de onderzoekagenda van het Rathenau Instituut en de specifieke onderwerpen die zij hebben behandeld in relatie tot universiteiten…”

Chat GPT raadt aan om de website van het Rathenau Instituut te raadplegen voor een actuele lijst van hun publicaties over dit onderwerp. Zo gezegd, zo gedaan. Alleen al om te kijken of er nog iets viel te downloaden, desnoods een samenvatting.

Onze door Google gestuurde zoektocht naar de hiervoor genoemde titels leverde, u raadt het al, helemaal niets op. Misschien dat er alarmbellen hadden moeten afgaan bij het ontbreken van de namen van de auteurs of bij de zinsnede ‘enkele mogelijke publicaties’. Geen enkel ‘rapport’ bleek te bestaan, ondanks dat de titelvlag de lading zo keurig dekte.

Alles ter plekke verzonnen. Da’s pas snel, maar handig…

Reageren? Dat kan: info@penpsupport.nl