DE BV NEDERLAND

May 14, 2021

DE BV NEDERLAND

1. 10 Mei 2021

En daar zat Rutte dan in Nieuwsuur. Het was 10 mei 2021 en we weten best wel waarom hij daar zat: hij had diep nagedacht en zou met radicale voorstellen komen. Over de bestuurscultuur. Over macht en tegenmacht. Over monisme en dualisme. Dat deed hij, zo zei hij, niet als minister-president, maar als fractieleider van de VVD. Over de VVD of haar partijprogramma kwam verder overigens geen enkel woord uit zijn mond. Wel over het kabinet en heel veel over wat hij als minister-president niet had gedaan en wel had moeten doen en dat hij daar zo ontzettend spijt van had. En nee, hij moest eerst dieper ingaan op dat verleden voordat hij dieper in kon gaan op zijn diepe gedachten over de politieke toekomst, – nee, niet de zijne, maar die van het land.

En daar zit hem nou precies de kneep. Wel drie of vier keer vermeldde hij dat hij de leider is (was!) van dit land. Maar nee, meneer Rutte, u bent (was!) niet de leider van dit land, – hooguit van kabinet I, II, en motie van afkeuring III. Dit land is geen bedrijf en de tweede kamer is geen raad van commissarissen. Nederland is geen BV met meneer Rutte als CEO. Dat denken heeft al te veel ellende opgeleverd de afgelopen 10 jaar. Nederland is een democratie, waarvan de burgers géén werknemers en ook géén klanten zijn, maar autonome burgers. En het feit dat Rutte deze terminologie van ‘leider van het land’ nog steeds hanteert in een interview over verandering naar een opener bestuurscultuur naar Kamers en burgers geeft aan dat zoiets met hem niet gaat lukken.

Een reflectie op zijn zo diepe gedachten en radicale voorstellen laat ik daarom hierbij maar verder achterwege. Zoveel kunnen die dus ook niet voorstellen.

2. Besloten vennootschap

De BV Nederland bestaat natuurlijk niet. Alleen al de gedachte dat ons mooie land een BV zou kunnen zijn is mal – een besloten vennootschap veronderstelt immers een eigenaar-aandeelhouder. En hoezeer sommigen daar ook hun best voor hebben gedaan, een eigenaar heeft Nederland nooit gehad, het is geen oliestaatje. Nederland, een bedrijf? Dan is de voor de hand liggende structuur natuurlijk die van de naamloze vennootschap – de NV Nederland is van iedereen! En daarom moet het land ook naar de beurs worden gebracht. Dàt is pas globalisering: niet alleen burgers en rechtspersonen zijn aandeelhouders, maar ook buitenlandse investeerders, en vooral ook andere staten kunnen zich melden – onze staatsobligaties worden aandelen. De raad van bestuur noemen we kabinet, en de centrale ondernemingsraad heet hier parlement. Prima te regelen. En dan wordt het wachten op een merger of een acquisition. Een fusie met België, bijvoorbeeld, of een overname door Duitsland, Amazon of Gazprom.

We gaan mooie tijden van bedrijvigheid tegemoet.

3. Naar de beurs

Eigen aan de Besloten Vennootschap (BV), opererend in een marktomgeving, is het afschermen / maskeren, verdraaien en rooskleurig voorstellen van bedrijfsgegevens. Geen openheid, de concurrentie ligt immers op de loer.

De BV heeft één doel: winstmaximalisatie. Al heeft het streven naar continuïteit zo z’n voordelen, en heeft in de afgelopen jaren het – in ieder geval met de mond beleden – sociaal-maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef opgang gedaan. Deze, in goed Nederlands ‘Corporate Social Responsiblity’ mag echter niet ten koste gaan van de belangen van de aandeelhouders.

Uit de woorden van onze MP van gisteren blijkt dat er (i) meer transparantie en (ii) een maatschappelijke verbreding van het debat moet komen en meer vertrouwen (iii) tussen politici onderling en (iv) ‘naar de burger toe’. Maar, (i) openbare van informatie is slecht voor de concurrentiepositie, (ii) meer debat kost tijd en daarmee teveel geld, (iii) pootje lichten is goed gebruik in de zakenwereld en (iv) waar gaan wij heen als we de burger niet zozeer als klant, maar als veeleisende aandeelhouder zien. De doodsteek voor de BV Nederland.

Zou de MP zich dat gerealiseerd hebben?

Reageren? Dat kan: info@penpsupport.nl